XII Concurso de cuentos “Salvador García Jiménez” (España)

Género: relato

Premio: 2.000 euros

Abierto: a todos

País: España

Fecha final: 1 de febrero de 2016

Para más información: XII CONCURSO DE CUENTOS “SALVADOR GARCÍA JIMÉNEZ” (España)